Beste Sint,

Dit jaar geen lijstje, geen gezeur om sokken of zakdoeken, maar een gedicht,
Speciaal op u gericht om onze ambitie een gezicht te geven.

Wij wensen een goede democratie.
Daarom zitten wij hier om kwart over drie
En zijn wij samen groter dan de som
Der delen
Wij zijn niet met velen
Wij zijn die tien procent die vooruit wil kijken
Die sinterklaasgedichten voor de gemeente laat wijken
Die na jetlag, cultuurshock en nederlaag
Hier vandaag weer zitten.

Wij zijn de vernieuwing
24/7 wethouders, raadsleden, griffiers en ambtenaren die in de supermarkt niet zeggen: ‘Nu ben ik de ander’

– En wij zijn benieuwd naar Marcel zijn ding.

Marcel schetste zijn schoen en wij gingen erin staan
Hij is een burger, zo een die als de raad vergadert met het licht aan
Voorbij fietst en van niets weet.
In Drachten gaat het geweldig en de Meern wordt wel weer senang,
Maar we zijn allemaal bang – voor verstorende effecten.
We zouden het kunnen zeggen, maar dan worden we zo concreet,
En toch weet iedereen – Dat zij ‘ambtenaartje’ heet.

Marcel zet ambtenaren achterop zijn fiets
De raad kan immers niets
Maar hij is op weg naar iets
Waar hij zelf niet in gelooft.
Het licht in zijn ogen dooft als hij over visie begint.

Hij wil er zelf misschien mee kappen
In de bieb klapte er al niemand meer
Maar toen bekende hij zelf dat de visie zal falen
Hij wilde iets halen, maar dit was de laatste keer.

Wij zien Marcel zijn strijd,
Wij zien een burger met energie, een taalprobleem, en een groot idee
Maar zijn creativiteit
DAAR moet hij juist iets mee

In hem is een ambtenaar opgestaan die weer mag gaan zitten,
Een theoreticus die hem zelf niet ligt
Het is weer tijd voor nieuwe ritten,
Met de burgers achterop en de zon op zijn gezicht.

We raakten op dreef, dit was waar het om ging,
We moeten door met ons eigen ding.
Dat waar we in geloven, daar moeten we voor gaan,
Kaders blijven kaders, maar juist daarin op te staan.

Tekentafeldiscussies en bezuinigingsdialogen,
Daar komen wij bedrogen uit
Iedereen wil met dorpen praten
Maar pas eens toe, leg uit!

Dat nemen wij ons voor,
Dat en andere kleine dingen
Volgend jaar zullen bewoners weer kiezen
Maar wat hebben wij nou te verliezen?
Alleen onze geloofwaardigheid.

En dat zal ons niet gebeuren,
Wij zullen papieren bloemen plukken,
Deuren openhouden en bewoners welkom heten.
En we zullen niet vergeten,
Introvert en extravert
Wij zijn allemaal authentiek.

NB. Alle namen en gemeenten zijn gefingeerd